passie en bezieling

Bent U op zoek naar meer bezieling in de verandering? Wat maakt Uw verandering daarin bijzonder? Hoe versterkt U passie en geloof in (eigen) kracht en vakmanschap voor meer duurzame verandering?

‘Passie, bezieling en geloof in (eigen) kracht en vakmanschap, een ‘nieuw’ drijvend perspectief voor ontwikkeling en duurzame sociale verandering?

Hoe kijken ‘mensen van nu’ naar veranderingen in de wereld en in organisaties? Welke drijfveren en waarden zijn daarin van betekenis voor organiseren en veranderen?

Verandering van tijdperken?

De relatie tussen organisatie en medewerkers is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Individualisering is toegenomen. Garanties en opvattingen over life-time employment zijn verdwenen. Medewerkers zijn mondiger geworden en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan. Ze zijn minder gericht op een vaste baan. Een baan is een middel om van betekenis te willen zijn.

Medewerkers willen niet meer een schakel in de productieketen zijn: ze willen vanuit samenwerking sociaal en duurzaam van betekenis te zijn. Medewerkers die onvoldoende ruimte voor hun eigen drijfveren ervaren, verlaten sneller de organisatie om deze elders te realiseren. Loyaliteit ten opzichte van organisatie en doelen is anders geworden.

Daar waar vorige generaties (babyboom en generatie X) vooral gewend waren of nog zijn aan structuren, vaste functies, -rollen en lineair denken en handelen wordt voor de nieuwe generatie jonge mensen bezit, status en hiërarchie minder belangrijk. Het gaat veel meer om samenwerking, delen en vanuit passie en bezieling oplossingen onderzoeken en nieuwe wegen vinden. Onzekerheid en vrijheid nemen hierin een andere ruimte in dan in het verleden.

Ook onze samenleving functioneert anders. Er ontstaan samenwerkingsverbanden die niet hiërarchisch gestructureerd zijn. Door netwerken ontstaan allianties die werken aan flexibele thema’s, nieuwe verbindingen leggen en anders met kennis omgaan. Verbinden dwars door oude hiërarchische structuren heen, circulair denken en handelen zijn de norm. Internettechnologieën ondersteunen dit en brengen daarbij zelfs nieuwe manieren van samenwerken en samenleven tot stand.

Inspiratie en ‘tegenlicht’ verhalen

Mooie inspiratie voor deze ontwikkeling is te horen en te zien in verhalen van ‘jonge- en betekenisvolle mensen van nu’ die tijdens een aantal ‘tegenlicht-uitzendingen’ in 2013 hun licht lieten schijnen over hoe zij naar deze wereld kijken en wat hun drijft.

– ‘ik geloof meer in veranderingen die door mensen zelf worden geïnitieerd en die impact en maatschappelijke waarde toevoegen. Ik geloof niet dat verbeteringen van ‘bovenaf’ komen en dat het systeem het gaat oplossen; als ik daarop zou moeten vertrouwen dan zou ik pas echt ongerust worden’

– ‘ik wil zelf initiatief nemen om van betekenis te zijn. Er breekt een tijd aan waarin bezit en eigen belang minder belangrijk zijn en waarin delen en netwerkend samen-werken voor het grotere geheel belangrijk is’

– ‘de crisis motiveert mij om zelf initiatief te nemen en daarin vooral praktisch en minder ideologisch te zijn’. Wij hebben een ‘can-do’ mentaliteit’

– ‘wij moeten het zelf anders organiseren in een tijd waarin we nog te maken hebben met het ‘arrangement’ en beperkingen uit het verleden’

– door zelf initiatief te nemen en mijn eigen passie en bezieling in de wereld te zetten ben ik minder afhankelijk van de crisis en het grotere systeem. Ik kan ‘overleven’, dat geeft mij zelfstandigheid en zelfvertrouwen’

– ‘ik wil de kwaliteit van mijn organisatie herstellen door de kwaliteit van professionals en hun vakmanschap centraal te zetten. Hun passie, bezieling en vakmanschap is de belangrijkste factor om tot drastische en duurzame verbetering te komen’

– ‘ik wil het vak en ambacht weer aan professionals teruggeven. Wat het systeem de afgelopen tijd heeft uitgehold wil ik in ‘ere’ herstellen om tot duurzame verandering te komen, daar geloof ik in’

‘Jonge mensen van nu’ ervaren in de ‘crisis’ de beperking van het grootte om tot sociaal duurzame verbetering te komen. Ze willen zelf leiderschap voor (kleine) initiatieven nemen. Persoonlijk contact, samenwerking, delen, overzichtelijkheid en herwaardering van ‘vakmanschap’ staan hierin voorop. Persoonlijke drijfveren liggen minder bij individualisme, bezit en eigen belang maar vooral bij idealisme en pragmatisme om van betekenis te kunnen zijn voor duurzame verandering.

Mensen willen het heft in eigen handen nemen, authentiek zijn en de mouwen opstropen om vanuit het ‘kleine’ van betekenis te kunnen zijn voor het ‘grote’. Dit brengt een ‘nieuwe en betekenisvolle onderstroom in de samenleving waar bij lokale kiemen en -initiatieven zakelijkheid, passie en bezieling hand in hand gaan en een kans zijn voor sociaal duurzame verandering.

Engagement en betrokkenheid van medewerkers. Hoe is het werkelijk?

Bereikt jouw organisatie haar doelstellingen? Hoe staat het werkelijk met het engagement en betrokkenheid van medewerkers voor de nieuwe ambitie en doel van de organisatie? Hoe is dat bij jou? Kijk eens om je heen. Welke ruimte voor professionaliteit en vakmanschap is er echt? Hoe groot is het engagement om beoogde veranderingen werkelijk te doen slagen?

Wat is jouw passie en bezieling om te werken aan de taak en ambitie van de organisatie? Welke drijfveren heb jij en wat is jouw persoonlijk engagement daarin? Waardoor laat jij je leiden en welk persoonlijk leiderschap neem jij daarvoor? Wat zijn daarin jouw waarden? In welke mate lopen persoonlijke drijfveren en belangen van medewerkers parallel met collectieve ambities en het algemeen belang in de organisatie?

Wat is nog te doen om het engagement van medewerkers daarin te vergroten en meer creativiteit, slagkracht en motivatie te realiseren om complexe ontwikkelingen voor te blijven en het hoofd te bieden voor: betere resultaten, continuïteit en duurzaamheid op langere termijn.

Mijn ambitie is om vanuit deze visie, passie, bezieling en geloof in (eigen) kracht en vakmanschap, een ‘nieuw’ drijvend perspectief voor ontwikkeling en duurzame sociale verandering’, werkelijk iets te betekenen in het leven van mensen en organisaties.