passie en bezieling

Wat boeit en beweegt mij en jou als professional in dit team? Waar gaat het mij daarin om? Waar droom ik van? Wat is mijn professionele passie en wat is voor mij daarin de essentie? Hoe is dat voor jou en wat hebben wij daarin samen? Wat verbindt ons samen?

Hoe zijn we binnen het team vanuit gezamenlijke professie en vakmanschap met elkaar verbonden? Welke inspiratie halen we hieruit en hoe verbindt dat ons in de relatie met elkaar in het team? Hoe is dat werkelijk? Welke ruimte, aandacht, nieuwsgierigheid, respect voor elkaars professionaliteit en vakmanschap is er vanuit ‘Deep Democracy’ echt voor elkaar? Kijk eens om je heen.

Wat is jouw professionele passie en bezieling in dit team? Wat drijft jou daarin en welke nieuwsgierigheid heb jij daarin voor de ander? Welk leiderschap neem jij zelf daarvoor en breng je in het team? Waarvoor ga jij staan en spreek jij je uit? Wat is hierin nog te doen om verbinding, scherpte en inspiratie met elkaar te vergroten voor betere resultaten en méér continuïteit, zingeving, plezier en duurzaamheid in het werk?

Mijn overtuiging hierbij is dat wanneer je in het team méér met elkaar (in de relatie) verbonden bent in wat je (samen) professioneel drijft in je werk en daaraan vanuit méér gezamenlijkheid werkt en eigenaarschap neemt dit de vitaliteit, productiviteit, creativiteit en (veer)kracht van het team vergroot.

Urgentie en kiem van veranderkracht

Dit past mijns inziens ook in de relatie tussen organisatie en medewerkers die de laatste jaren ingrijpend is veranderd. Individualisering is toegenomen en garanties voor lifetime employment zijn verdwenen. Medewerkers zijn mondiger geworden en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen carrière-pad. Loyaliteit is anders geworden en ligt eerder bij eigen belangen en carrière en die van de organisatie komt daarna. Medewerkers die onvoldoende ruimte ervaren voor hun eigen drijfveren en hun professionele passie verlaten sneller de organisatie om elders hun verlangen te realiseren. Onzekerheid en vrijheid nemen hierin een andere ruimte in dan in het verleden.

Aan de andere kant neemt de complexiteit van omgeving, organisatie en vraagstukken toe. Steeds grotere maatschappelijke vraagstukken als diversiteit, individualisering, innovatie en mondialisering vragen een grotere mate van betrokkenheid van teams en van medewerkers op hun organisatie om nieuwe antwoorden te vinden voor deze vraagstukken. Teams komen dan in beeld om vanuit hun professionele kracht met alledaagse ervaringen, onzekerheden, interacties en activiteiten een bijdrage te leveren aan de taak van de organisatie.

Daarnaast zie je dat grote, efficiency gedreven en strak gereguleerde veranderingen, waar passie en bezieling vrijwel uit verdwenen lijkt, verschuiven naar méér vitale lokale initiatieven, vanuit teams waar professionele kracht met passie en bezieling meer leidend zijn. Samenwerken aan complexe opgaven vindt dan vooral plaats in kiemen van lokale veranderkrachten waarin teams zelf opstaan en vanuit ‘verbinding met professie’ regie voor de toekomst nemen en ‘krachtbron’ voor ontwikkeling, creativiteit en innovatie worden.

Geëngageerde medewerkers en teams leveren vanuit hun professionele kracht hierbij meer creativiteit, slagkracht en motivatie om complexe ontwikkelingen voor te blijven en het hoofd te bieden. Versterken van professionele kracht in teams draagt bij aan betere prestaties in het hier en nu en continuïteit en duurzaamheid op de langere termijn. Voor mij zijn dit belangrijke overtuigingen in het coachen en begeleiden van teams.