passie en bezieling

Beroepskracht. IK en JIJ

Wat boeit en beweegt mij en jou? Waar gaat het mij om? Waar droom ik van? Wat is mijn passie en bezieling? Wat is voor mij daarin de essentie? Hoe is dat voor jou? Wat is mijn kracht daarin en wat is die van jou?  Wat hebben wij daarin samen?

Beroepskracht Hoe is het werkelijk?

Hoe staat het werkelijk met de beroepskracht en betrokkenheid van medewerkers voor de nieuwe ambitie en doel van de organisatie en de taak van het team? Hoe is dat bij jou? Kijk eens om je heen. Welke ruimte voor professionaliteit en vakmanschap is er echt? Hoe groot is de betrokkenheid daarin om de taak te realiseren en beoogde ambities te realiseren?

Wat is jouw passie en bezieling om te werken aan de taak en ambitie van het team en de organisatie? Welke drijfveren heb jij en hoe sluit dat aan bij jouw ‘beroepskracht’? Welk leiderschap neem jij zelf daarvoor? Wat is er nog te doen om de verbinding daarin te vergroten voor betere resultaten, continuïteit, zingeving, plezier en duurzaamheid op langere termijn?

Mijn overtuiging hierbij is dat wanneer je in het team méér met elkaar (in de relatie) verbonden bent in wat je (samen) drijft in je werk en daaraan vanuit méér gezamenlijkheid werkt en eigenaarschap neemt dit de vitaliteit, creativiteit en (veer)kracht van het team vergroot.

Hoeveel mensen zijn vanuit hun beroepskracht werkelijk betrokken bij de doelstellingen van de organisatie en de taak van het team. Kijk eens om je heen. Bereikt jouw team haar doelstellingen en is jouw beroepskracht daarin zichtbaar en wordt deze gewaardeerd. Waardoor laat jij je leiden? Door je eigen drijfveren en belangen of door de collectieve belangen en drijfveren van de organisatie. Word je door je leidinggevende gestimuleerd om het beste uit jezelf te halen en heb je het idee dat dit bijdraagt aan de taak van het team? Welke ruimte is er om te werken aan je eigen- en gezamenlijke beroepskracht en hoe verhoudt die zich met de taak van het team? Het aantal medewerkers wiens beroepskracht werkelijk betrokken is bij de ambities van de organisatie en de taak van het team is vaak gering. Vaak lopen deze niet parallel of werken elkaar zelfs tegen.

Beroepskracht. Urgentie en betrokkenheid

De relatie tussen organisatie en medewerkers is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Individualisering is toegenomen en garanties voor lifetime employment zijn verdwenen. Medewerkers zijn mondiger geworden en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen carrière-pad. De loyaliteit ten opzichte van organisatie en doelen is anders en/of minder geworden. Loyaliteit ligt primair bij eigen belangen en carrière en die van de organisatie komt daarna. Medewerkers die onvoldoende ruimte ervaren voor hun eigen drijfveren en belangen verlaten sneller de organisatie om elders hun belangen en verlangen te realiseren. Onzekerheid en vrijheid nemen hierin een andere ruimte in dan in het verleden.

Aan de andere kant neemt de complexiteit van omgeving, organisatie en vraagstukken toe. Steeds grotere maatschappelijke vraagstukken als diversiteit, individualisering, innovatie en mondialisering vragen een grotere mate van betrokkenheid van medewerkers op hun organisatie om nieuwe antwoorden te vinden voor deze vraagstukken. Management en medewerkers komen dan in beeld om vanuit hun beroepskracht met alledaagse ervaringen, onzekerheden, interacties en activiteiten een bijdrage te leveren aan de taak van het team en de organisatie.

Geëngageerde medewerkers leveren vanuit hun beroepskracht hierbij meer creativiteit, slagkracht en motivatie om complexe ontwikkelingen voor te blijven en het hoofd te bieden. Vergroten van beroepskracht draagt bij aan betere prestaties in het hier en nu en continuïteit en duurzaamheid op de langere termijn.

Beroepskracht. Kiemen van lokale veranderkracht

Mijn overtuiging is dat het delen van kennis, kunde en beroepskracht een belangrijke plaats verdienen in teams en lokale werkgemeenschappen. Het samenbrengen van ervaringen van beroepskracht kan van grote waarde zijn. Ik geloof dat daarin de potentie en het verschil schuilt om duurzame verbeteringen te realiseren.

Van grote, efficiency gedreven en strak gereguleerde veranderingen, waar passie en bezieling vrijwel uit verdwenen lijkt, gaan we veel meer naar vitale lokale initiatieven, vanuit teams waar beroepskracht met passie en bezieling meer leidend zijn. Samenwerken aan complexe opgaven vindt dan vooral plaats in kiemen van lokale beroepskrachten waarin teams zelf opstaan en regie voor de toekomst nemen en ‘krachtbron’ voor ontwikkeling, creativiteit en innovatie worden.

Uitgangspunt hierbij blijft natuurlijk driedimensionaal kijken: ‘wat gebeurt er in mij’, ‘wat gebeurt er tussen ons’, ‘waar gaat het inhoudelijk over, wat is de taak en wat drijft ons daarin. Raak niet verstrikt in alleen je binnenwereld, de inhoud of wat er speelt in de samenwerking: gaat om samenhang tussen alle drie. Het leren kennen van deze drie verschillende werelden in relatie tot elkaar is het begin van echte bewustwording en verandering.