Anja M.C.G. Schouten. Politiechef Eenheid Noord-Holland Nationale Politie

In mijn functie als directeur Strategie en Bedrijfsvoering van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) was ik in de korpsleiding opdrachtnemer voor het veranderingsproces ‘centralisatie bedrijfsvoering’. Dit betrof in de periode van 2008 tot 2010 een grootschalige en complexe verandering dat zowel op de inhoud als op het proces om heldere lijnen vroeg. Er waren veel opgebouwde belangen die zowel in structuur als cultuur doorbroken moesten worden om samen iets nieuws te kunnen bouwen. De opdracht was om door centralisatie en standaardisering van dienstverlening een effectievere en efficiëntere organisatie te realiseren.

Duck heb ik daarin leren kennen als een programmamanager die een voorkeur heeft voor een ontwikkelgerichte veranderaanpak en die in dagelijks contact met betrokken leidinggevenden het veranderproces begeleidt en regisseert. Hij is daarin steeds op zoek naar intrinsieke motivatie van mensen. Hij heeft een heldere pen en is in staat om ingewikkelde processen tot behapbare stappen en besluiten terug te brengen. Hij geeft daarin leiding aan een projectorganisatie en heeft daarbij veel aandacht voor zowel mondelinge- als schriftelijke communicatie in het proces van de verandering. Met geduld realiseert en onderhoudt hij daarbij goede contacten met advieswerkgroepen, belangenpartijen (zoals vakbond en ondernemingsraad), betrokken leidinggevenden en afnemers in de relevante omgeving. Samen organiseerden we daarbij diverse ‘large scale group interventies’ en -werkconferenties om ideeën te verzamelen, richting te geven en mensen mee te nemen en/of mee te krijgen in de beoogde verandering.

Monique Smeijers. Lid Raad van Bestuur bij Livio

Duck IJntema staat bij mij voor een man die zich echt verbindt aan een vraagstuk..Hij is vertrouwenwekkend en oprecht. Als je wilt weten wat je krijgt zonder verrassingen is hij de juiste persoon.Kortweg een bekwame, vernieuwende en eerlijke vent. Tijdens een groot innovatief organisch fusietraject bij de politie heeft hij mij bijzonder goed bijgestaan. Ik kijk hier met veel plezier op terug.

Jannes Bouma. Teamchef Eenheid Noord-Holland Nationale Politie

Hoe onze paden nu precies bij elkaar zijn gekomen weet ik niet helemaal zeker meer maar sinds mijn eerste ontmoeting met Duck verleden jaar, is er een enorme klik tussen ons ontstaan.Het contact tussen ons is diep en echt en maakt een innerlijk verlangen in ons los waarin we elkaar steeds weer vinden. Duck heeft met zijn onderzoekende stijl een talent in hem zelf losgemaakt wat tot gevolg heeft dat hij in het contact met anderen oprechte verbinding maakt. Zijn enthousiasme en gedrevenheid in het onderzoeken naar de passie en bezieling in mensen en organisaties creëren beweging en hebben mij diep geraakt en enthousiast gemaakt.

Het heeft geleid tot een intense samenwerking en van daaruit hebben we een concept ontwikkeld waarin changing en coaching samengesmolten zijn tot een krachtig veranderinstrument voor mensen en organisaties. Onze eerste klus voor de Nationale Politie in de eenheid Noord Nederland heeft tot prachtige resultaten geleid en het enthousiasme en de blijdschap van het hele team, die we samen hebben gecoacht en getraind, waren onze grootste cadeaus. Ik ben blij met zo’n mooi mens in mijn leven. Duck geeft mij zoveel enthousiasme dat onze samenwerking wat mij betreft geïntensiveerd mag worden, ook op zakelijk vlak.