Duck 5Foto: Petra Barneveld

Ik ben Duck IJntema ik ben een gedreven senior Teamcoach met een systemische blik. Stevige management ervaring van ruim 30 jaar met daarna veranderkundige- en teamcoach opleiding en -ervaring. Afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het opzetten en begeleiden van veranderingsprocessen alsmede het coachen en begeleiden van teams. Mensen waar ik mee gewerkt heb typeren mij vaak als: zet aan tot beweging, dichtbij, gedreven, praktisch, concreet en resultaat gericht. Neemt je mee, is verbindend en vertrouwend als ook spiegelend en confronterend.

Wie ik ben en waar ik vandaan kom

Als geboren Fries en getogen Groninger ben ik na mijn middelbare schoolopleiding als politieman op straat in Groningen begonnen. Ik heb als professional ervaren hoe het is om vanuit bezieling en vakmanschap mijn werk te doen en te voelen hoe trots je daarop kan zijn. Ik heb veel mooie ervaringen opgedaan, vele veranderingen meegemaakt maar ook het verschil ervaren tussen bezieling en vakmanschap ‘buiten’ en een rationeel technocratische zakelijkheid binnen.Na  een periode van 10 jaar op straat ben ik, na een vervolgopleiding aan de Politieacademie, aan mijn management carrière bij de politie begonnen. Ik heb daarin gedurende 25 jaar verschillende leidinggevende functies gehad en in die rol vele veranderingen meegemaakt. Hierdoor heb ik naast respect voor bezieling en vakmanschap veel respect gekregen voor de betekenis van zakelijkheid, sturing en leiderschap voor een betere organisatie en prestaties.

Daarna heb ik mij via SIOO bekwaamd in de veranderkunde en daarna vele veranderprocessen opgezet en begeleid.  De laatste jaren heb ik me middels diverse opleidingen verder gespecialiseerd in het systemisch coachen van teams. Ik had zelf namelijk de ervaring opgedaan dat ‘grote veranderingen’ wel mooi zijn maar dat uiteindelijk teams met elkaar samen diepgaande veranderingen echt mogelijk maken. Daarin heb ik ook het geworstel van teams gezien en ook zelf meegemaakt hoe lastig het dan dan is om veranderingen te realiseren. Ik werd steeds meer geboeid naar hoe teamprocessen lopen en wat je ermee kunt. Als lid lid van zo’n team kon ik daar niets mee. Ik werd namelijk ook het systeem ingetrokken, behoorde bij een partij en ook speelde mijn ‘ego’ een rol. Later als coach begreep ik dit beter kon ik er meer naast staan om vanuit een andere positie een team te ondersteunen en te coachen.

De afgelopen jaren heb ik daarin zowel binnen de politie als daarbuiten veel ervaring opgedaan, met anderen opgetrokken en veel geleerd. Vanuit deze ervaringen heb ik me nu volledig gericht op het (systemisch)coachen van teams die het met elkaar al een tijdje lastig hebben in de samenwerking en die de wens en urgentie hebben om het beter met elkaar te kunnen. Ik word er altijd weer blij van als het ‘gedoe’ en de spanning na verloop minder wordt, relaties zachter worden en helen waardoor de ruimte naar elkaar zich weer opent en het weer mogelijk wordt als team volgende (inhoudelijke) stappen te zetten.

Hier heb ik veel ervaring in opgedaan en heb daarin mijn plek gevonden. Nu met mijn 60-plus leeftijd heb ik me erop toegelegd om mijn ervaring en deskundigheid de komende jaren aan andere teams mee te geven: zodat zij samen een nieuwe toekomst kunnen realiseren en ik mijn ‘loopbaan’ kan rondmaken. Dit geeft mij veel voldoening.

Waarin ik geloof als teamcoach

passie en bezielingIk geloof dat het beter kan in veel teams en organisaties: met meer energie en vanuit een gedeelde bedoeling. Daarbij vind ik inspiratie in oplossingsgerichte, systemische- en waarderende coaching. Mijn vertrekpunt daarbij is het versterken van teamkracht als hefboom voor ontwikkeling. De relatiedynamiek tussen mensen is daarbij uitgangspunt voor aandacht in plaats van het tekortschietende individu. Ik coach het team als geheel voor méér vitaliteit en focus me daarbij op wat tussen mensen gebeurt in het relatienetwerk en wat zichzelf in stand houdt. Lees daarin ook verder onder het kopje ‘werkwijze’.

Referenten over mij

Met deze passie en bevlogenheid heb ik de afgelopen jaren veel teams begeleid en gecoacht en daarin veel ervaring opgedaan. Een aantal opdrachtgevers / referenten uit de afgelopen tijd heeft zijn of haar referenties over onze samenwerking beschreven. Deze vind je in het sub-menu van deze pagina.

Voor mijn Curriculum Vitae verwijs ik je verder naar bijgaande link: Lees verder