visie-3

In mijn werk help en ondersteun ik leidinggevenden bij ontwikkelgerichte veranderingen die ze willen realiseren zodanig dat een ‘gezamenlijke beweging’ ontstaat waarin mensen vanuit bezieling en vakmanschap samen-werken aan gezamenlijke ambities. Ik begeleid daarbij medewerkers om hun talenten en passies expliciet te krijgen en daarmee een bijdrage te leveren aan de vraagstukken en gezamenlijke ambities die er toe doen.

Bij ontwikkelgericht veranderen

Ik laat me daarin leiden door verbinding, aandacht en presentie met de beweging van de ander. Ik ga daarin op zoek naar het verhaal en verlangen achter de vraag. Ik kijk, luister en voel in welke mate er ruimte en energie is voor (eigen) bezieling en vakmanschap en hoe daarin persoonlijk leiderschap wordt genomen.

Daarbij onderzoek ik wat de koers of ambitie achter de veranderopgave ‘echt’ is en zijn vragen aan de orde, zoals: Wat is hierin de vraag achter de vraag? Welke doelen, ambities en visie zijn aan de orde? Wordt de echte ‘zijns-vraag’ ook gesteld? Welke visie is vanuit leiderschap en zakelijkheid aan de orde en welke betekenis kan hieraan worden gegeven?

Ik probeer daarbij een beeld te krijgen in hoeverre koers en zingeving met elkaar zijn verbonden. Maar ook in welke mate bezieling en vakmanschap van medewerkers daarbij een rol spelen. Welke kleine initiatieven en kiemen er al zijn. Hoe het staat met lokale veranderkracht. Waar mensen echt aan werken en door welke drijfveren en ‘hartvraag’ zij zich laten leiden? Welke ‘ongeschreven’ regels en ‘moeite’ daarin meespelen. Welke ruimte er is om met elkaar te werken aan de collectieve ambitie. Hoe mensen de dingen maken en voor elkaar krijgen vanuit leiderschap, cultuur en gedrag.

Kortom: bij elke verandering en transitie in een team, afdeling of organisatie laat ik me leiden door de vraag van de opdrachtgever en de congruentie tussen de drie basisprincipes die voor mij essentieel zijn om tot sociaal duurzame verandering te komen, namelijk: bezieling en vakmanschap, koers en zingeving en ruimte voor kiemen en beweging in lokale veranderkracht.

De rollen die ik daarbij vervul

1. Procesmanager bij complexe veranderingen zoals fusies en reorganisaties

2. Coach, adviseur en facilitator voor management en professionals bij ontwikkelgerichte veranderingen

3. Ontwerp en begeleiding van veranderprocessen met een ontwikkelgerichte veranderstrategie

4. Ontwerp, organisatie en begeleiding van workshops en werkconferenties als betekenisvolle ontmoetingen in veranderprocessen

Partners in ‘network’

In mijn werk als organisatieadviseur werk ik samen met verschillende professionals, coaches en organisatieadviseurs. Ik maak daarin gebruik van een bestaand netwerk van zelfstandige adviseurs en coaches. Wat ons met elkaar bindt is de passie en bevlogenheid om veranderingen in organisaties menselijker te maken door het prikkelen van bezieling en beweging voor gezamenlijke ambities.

Samen ondersteunen wij organisaties in hun veranderopgave en coachen wij samen (dienst) hoofden, tactisch en operationeel leidinggevenden en hun teams. Wij hebben daarin ervaren dat de combinatie van ‘changekracht’ en ‘coachkracht’ samen op individuen en teams een enorme energie opwekkende werking heeft en beweging bij mensen en in teams prikkelt. In de werkconferenties maken we daarin veelal gebruik van verschillende creatieve en interactieve werkvormen die een appel doet op energie, samenwerken en delen om elkaars ideeën tot leven en verder brengen.