Verbinding vanuit professie

Wat boeit en beweegt mij en jou als professional in dit team? Waar gaat het mij daarin om? Waar droom ik van? Wat is mijn professionele passie en wat is voor mij daarin de essentie? Hoe is dat voor jou en wat hebben wij daarin samen? Wat verbindt ons samen?... Lees meer

 

Verbinding met elkaar

Hoe zijn wij als team in de samenwerking en hoe staat het met de onderlinge relaties? Waar gaan we als team voor, wat is de gezamenlijke ambitie en hoe levend is die? Hoe is de sfeer, identiteit en samenwerking als geheel? Welke patronen zijn er steeds? Hoe gaan we daarin met conflict om en hoe benutten we ruimte voor verschil? Wat hebben we daarin te leren en los te laten?... Lees meer

 

Verbinding met ambitie

De taak. Concrete objectieve doelen en plannen. Maakbaar en planmatig. Dagelijkse gemeenschappelijke realiteit. Wat er nu concreet is. Waar we het over eens zijn. Dagelijkse realiteit van mensen, feiten en gebeurtenissen in de organisatie.... Lees meer

 
 
Duck IJntema Teamcoaching: 'Houd de magie levend'.
Neem contact op

Waarin ik geloof als teamcoach

Ik geloof dat het beter kan in veel teams en organisaties: met meer energie en vanuit een gedeelde bedoeling. Daarbij vind ik inspiratie in oplossingsgerichte, systemische- en waarderende coaching. Mijn vertrekpunt daarbij is het versterken van teamkracht als hefboom voor organisatieontwikkeling. De relatiedynamiek tussen mensen is daarbij uitgangspunt voor aandacht in plaats van het tekortschietende individu. Ik coach het team als geheel voor méér vitaliteit.

Lees meer
 

Wie ik ben

Gedreven senior Teamcoach met een systemische blik. Prikkelt gezamenlijk vertrouwen en -bezieling. Werkt aan opbouwen van betere onderlinge relaties met méér gezamenijkheid, vertrouwen, taakgerichtheid en verantwoordelijkheid (leiderschap). Zet aan tot beweging, dichtbij, gedreven, praktisch, concreet en resultaatgericht. Is verbindend, vertrouwend, spiegelend en confronterend.

Lees meer
 
 

Waar ik voor sta

In mijn denken laat ik mij leiden door de overtuiging dat mensen vanuit zichzelf een zinvolle bijdrage willen leveren voor een beter gezamenlijk leven en werken. Ik geloof daarbij dat organisaties zich vooral ontwikkelen vanuit teamontwikkeling en vanuit persoonlijke ontwikkeling van mensen. Mijn overtuiging is dat wanneer in het team de relationele verbinding en vertrouwen op wat je samendrijft positiever is dit de teamkracht vergroot.