visie-3

Hoe maakt U in de verandering gebruik van lokale veranderkracht? Hoe brengt U ideeën tot leven en verder? Hoe laat U ‘kleine’ betekenisvolle veranderingen krachtbron voor duurzame verandering worden?

Mijn overtuiging is dat het delen van kennis, kunde en professionele ervaring een belangrijke plek verdient in werkgemeenschappen. Het samenbrengen van aanwezige ervaring en vakmanschap kan van grote en zelfs verrassende waarde zijn. Ik geloof dat dit in organisaties meer gestimuleerd mag worden zodat mensen elkaar voorbij bestaande grenzen meer ontmoeten om van elkaar en van verschillen te leren. Ik laat me daarin leiden door de overtuiging dat in ideeën en praktijkervaringen van medewerkers de potentie en het verschil schuilt om echt verder te komen en duurzame verbeteringen te realiseren.

Van grote, efficiency gedreven en strak gereguleerde veranderingen, waar passie en bezieling vrijwel uit verdwenen lijkt, gaan we veel meer naar vitale lokale initiatieven, waar passie, bezieling en zakelijkheid veel meer hand in hand gaan.

Samen-werken aan sociaal duurzame verandering vindt vooral plaats in kiemen en initiatieven vanuit verschillende lokale- en ‘eigen’- veranderkrachten: waarin lokale teams en werkgemeenschappen zelf opstaan en regie voor de toekomst nemen. Om vanuit passie, bezieling en vakmanschap de gezamenlijke ambitie en droom ‘in de wereld’ te zetten. Kiemen en lokale initiatieven worden ‘inbrekers en onderbrekers’ op het gangbare en zijn ‘krachtbron’ voor ontwikkeling, creativiteit en innovatie.

Kansen en kiemen voor verandering vanuit kleine lokale werkgemeenschappen kunnen al netwerkend en stapelend leiden tot een energieke beweging om de gezamenlijke ambitie en droom te realiseren. Vanuit collectief vertrouwen in elkaar en vanuit koers en zingeving wordt eigenaarschap genomen voor het vormgeven van de eigen werkomgeving en het zo nodig realiseren van diepgaande verandering. Voldoende ‘kantelaars’ kunnen daarin samen een omslag tot stand brengen. Kanteling van systemen, -ongeschreven- patronen, principes en inzichten ligt in het verlengde van lokale veranderkracht waar de echte bedoeling en zingeving ligt en is eindpunt in plaats van beginpunt van verandering.

Collectief bedenken, regelen en organiseren maakt ruimte voor kleinschalig doen, elkaar helpen in netwerken en zo nodig diepgaand veranderen. Bestaande rationele- en economische waarden zoals effectiviteit en efficiency verschuiven naar de achtergrond. Nieuwe waarden zoals sociale verbondenheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, zingeving en persoonlijk leiderschap komen hierin naar voren.

Klein is daarbij het nieuwe groot waarin onderling delen van kennis en vakmanschap een betekenisvolle en zingevende kracht en macht wordt om meer succes te realiseren.

Bij lokale veranderkracht in lokale kiemen en initiatieven komen zakelijkheid, passie en bezieling juist samen. Ik zie ze daarbij als een kans om van ‘binnenuit’ tot betekenisvolle veranderingen te komen. Doen is daarin het nieuwe denken.

Mijn verlangen daarbij is om zoveel mogelijk medewerkers in de gelegenheid te stellen het verschil te kunnen maken voor de gezamenlijke koers. Ik denk dat organisaties en werkgemeenschappen in het bijzonder dat hard nodig hebben.

Ik wil dat doen door naast het versterken van koers en zingeving bestaande en nieuwe ideeën of ervaringen met co-creatie in de organisatie meer tot leven en verder te brengen. Ik doe dat door het leggen en cultiveren van verbindingen tussen mensen en het stimuleren en empoweren van energie en inspiratie vanuit vakmanschap. Ik bied en organiseer daarin een platform en ruimte voor open en sociale innovatie waar mensen elkaar ontmoeten en verbinden om ideeën en dromen te realiseren vanuit een gezamenlijke zingeving en koers.

Mijn passie en bezieling is om vanuit deze inspiratie werkelijk iets te betekenen in het leven van mensen en organisaties en met elkaar hele ‘gave dingen’ te doen.